* Концертна дейност *
*   Организация и провеждане на шоу програми,
рекламни кампании, промоции.
*   Организация и провеждане на детски шоу програми и
тържества, състезания и развлекателни игри.
*   Тематични празници по индивидуален сценарии.
*   Организиране на програми с известни изпълнители,
оркестри, танцови състави, водещи.
*   Разработка и дизайн на рекламни материали, афиши,
плакати, билети и други.

 

 
*   Организация и провеждане на масови мероприятия и
народни веселия.