тел:0898454922;  0887924117;   факс:02 / 8551489
 

 

 


* Озвучаване и звукозапис *
*   "Музикална къща Ванеса" ще Ви осигури на
конкурентни цени сценично осветление и звук със
всякаква мощност, съобразена със спецификата на
Вашето мероприятие и брой места  в залата. Нашите
специалисти ще подберат за Вас апаратура подходяща
както за малка дискотека така и за градски мероприятиа
на открито.
*   Звукозаписното студио разполага с модерна техника
за  извършване на следните услуги:

       - запис на състави и индивидуални изпълнители
       - аранжименти и изготвяне на инструментали
       - възможност за премахване на дефекти на вече
осъществени записи
       - озвучаване на рекламни клипове и изработка на
сигнали
       - издаване на продукция на различни аудио
носители, тиражиране и други
       - богата MIDI и звукова библиотека, възможност за
допълнителни инструменти и гост-музиканти
* Продуцентска дейност *
*   Производство и разпространение на телевизионни
предавания, видео и з
вукозапис, издателска и
импресарска дейност
.
*   "Музикална къща Ванеса" подготвия млади
изпълнители, певци и инструменталисти, за участие в
различни проекти, регионални прояви, национални и
международни конкурси, както и за кандидатстване в
учебните заведения по изкуствата.